Jeugdhulp: óók voor kinderen met beperking

‘Zo’n 500.000 jeugdigen met een beperking of chronische aandoening en hun gezinnen hebben betere ondersteuning nodig. Hun situatie is urgent.’ Dit schrijven Ieder(in) en Per Saldo in een brief aan de Tweede Kamer. Aanleiding voor de brief is de beloofde 1 miljard extra voor jeugdhulp.

Minister De Jonge (VWS) beloofde deze week 1 miljard extra voor jeugdhulp. Ieder(in) en Per Saldo onderschrijven dat gemeenten genoeg geld moeten krijgen om de Jeugdwet naar behoren uit te uitvoeren. Echter: vooral de jeugdhulp voor kinderen met een beperking, chronische ziekte of ontwikkelingsstoornis moet veel beter. ‘Bij de besteding van het extra geld mogen deze groepen niet worden vergeten. Zo’n 500.000 jeugdigen met een beperking of chronische aandoening en hun gezinnen hebben betere ondersteuning nodig. Hun situatie is urgent’, waarschuwen de organisaties in een brief aan de Tweede Kamer.

‘Niets over ons, zonder ons’
Ieder(in) is verbijsterd dat de plannen en voorwaarden voor het extra geld tot stand zijn gekomen zonder betrokkenheid van ouders en hun vertegenwoordigende organisaties. De minister zou een van de lijfspreuken van het VN-Verdrag Handicap ‘Niets over ons, zonder ons’ ter harte moeten nemen.

Nog meer druk op overbelaste gezinnen
In zijn brief kondigt de minister onderzoek aan naar het afbakenen van jeugdhulpplicht. Een strakkere afbakening van de jeugdhulp die gemeenten moeten bieden, levert grote risico’s op voor de gezinnen die erop moeten kunnen vertrouwen dat de overheid bijspringt waar nodig. ‘Zware zorgtaken worden in toenemende mate gezien als “normaal” onderdeel van de opvoeding. Een onjuiste ontwikkeling die zware druk zet op de toch al overbelaste gezinnen en escalatie van de hulpvraag in de hand werkt’, waarschuwt Ieder(in)-directeur Illya Soffer.
Ieder(in) en Per Saldo willen weten waarom en hoe dit onderzoek wordt uitgevoerd en vinden het essentieel dat vertegenwoordigende organisaties van ouders en jeugdigen daarbij worden betrokken. De Kamerleden wordt gevraagd alert te zijn op een mogelijke verslechtering van de situatie voor de gezinnen met kinderen met een beperking of chronische ziekte.

Ondeskundigheid en misverstanden
Jeugd met een levenslange, levensbrede beperking of chronische ziekte wordt op dit moment vaak op dezelfde manier benaderd als jeugd uit probleemgezinnen. En dat is niet terecht. Jeugd met een beperking hoeft niet beschermd en behandeld te worden, maar heeft behoefte aan nabije begeleiding en ondersteuning. Met geld alleen worden deze problemen in de uitvoering van de jeugdhulp niet opgelost.
Ieder(in) en Per Saldo vragen daarom om flinke – versnelde – investeringen in deskundigheid bij de toegang tot de jeugdhulp. Ook moet er met spoed geld worden gestoken in ambulante zorg en ondersteuning voor de gezinnen en kan de eerder wegbezuinigde respijtzorg worden hersteld. Deze respijtzorg is essentieel voor de balans tussen draagkracht en draaglast in deze gezinnen.

De Tweede Kamer bespreekt de Jeugdwet bij een algemeen overleg op 13 juni. De brief van Per Saldo en Ieder(in) staat hieronder:
Brief Ieder(in) en Per Saldo Jeugdhulp

Vertelpunt: deel uw ervaring met jeugdhulp
Bij het Vertelpunt Zorg voor de Jeugd van het Ministerie van VWS kunnen ouders hun ervaringen met jeugdhulp delen.
Ieder(in) roept ouders van kinderen met een levenslange beperking op dat te doen, zodat zij beter in beeld komen bij beleidsmakers en zorgaanbieders.
Dat is hard nodig, want het jeugdhulpbeleid is voornamelijk gericht op jeugd en gezinnen met andere problematiek.
Lees verder:  Vertelpunt verzamelt ervaringen met Jeugdhulp

Bron: Ieder(in) www.iederin.nl