Kantoor en Bereikbaarheid

De administratieve werkzaamheden van OSCAR Nederland wordt grotendeels gedaan door: Administratiekantoor APN


Hallo,
Mijn naam is Karin Hesselink

Namens Administratiekantoor APN Backoffice B.V. ben ik de administratieve ondersteuning voor OSCAR Nederland.
Voor aanmeldingen en wijzigingen omtrent uw lidmaatschap kunt u contact met mij opnemen. Ook over betalingen kunt u bij mij terecht.
Heeft u patiënt gerelateerde vragen ook dan neemt u contact met mij op maar dan zal ik voor u kijken met welke ervaringsdeskundige u dit het best kunt bespreken.
Graag tot horens/ziens!

Met vriendelijke groet,
Karin Hesselink


Telefonische bereikbaarheid:
Voor specifieke vragen over sikkelcelziekte en thalassemie en lotgenotencontact kunt u bellen op maandag t/m donderdag van 10.00-14.00 uur met de OSCAR bereikbaarheidsdienst: Tel: 030-6569634. U wordt doorverbonden naar de juiste contactpersoon.

U kunt ons ook bereiken via:
E-mail: info@oscarnederland.nl (informatie over sikkelcelziekte/thalassemie of over de patiëntenorganisatie)
of administratie@oscarnederland.nl (informatie over uw lidmaatschap en doorgeven van een wijziging of betalingen)

Administratiekantoor
APN Backoffice B.V.
Postadres: Postbus 91
4000 AB TIEL
Tel. 030 656 9634

Het kantoor is algemeen bereikbaar van maandag t/m donderdag van 9:00 – 15:00 uur.

NL 04 RABO 0141434228 t.n.v. Stichting OSCAR Nederland te Hengelo