Kantoor en Bereikbaarheid

De administratieve werkzaamheden van Oscar Nederland wordt grotendeels gedaan door: Administratiekantoor APN


Hallo,
Mijn naam is Karin Hesselink

Namens Administratiekantoor APN ben ik de administratieve ondersteuning voor Oscar Nederland.
Voor aanmeldingen en wijzigingen omtrent uw lidmaatschap kunt u contact met mij opnemen.
Heeft u patiënt gerelateerde vragen ook dan neemt u contact met mij op maar dan zal ik voor u kijken met welke vrijwilliger u dit het best kunt bespreken.
Graag tot horens/ziens!

Met vriendelijke groet,
Karin Hesselink


Telefonische bereikbaarheid:
Voor specifieke vragen over sikkelcelziekte en thalassemie en lotgenotencontact kunt u bellen op maandag en donderdag van 10.00-14.00 uur met de Oscar bereikbaarheidsdienst: Tel: 030-6569634. U wordt doorverbonden naar de juiste contactpersoon.

U kunt ons ook bereiken via:
E-mail: info@oscarnederland.nl (informatie over de sikkelcelziekte / thalassemie)
of administratie@oscarnederland.nl (informatie over uw lidmaatschap, doorgeven van een wijziging of betalingen)

Administratiekantoor APN
Postadres: Postbus 91
4000 AB TIEL
Tel. 030 656 9634

Het kantoor is algemeen bereikbaar van maandag t/m donderdag van 9:00 – 15:00 uur.
NL 04 RABO 0141434228 t.n.v. Stichting OSCAR Nederland te Hengelo