Maatschappelijk sociale hulp

Veel patiënten met sikkelcelziekte of thalassemie hebben behoefte aan psychosociale zorg. Het is namelijk niet altijd even makkelijk, wanneer je een beperking hebt. Ze hebben extra ondersteuning nodig thuis, op school of op het werk. Medisch maatschappelijke hulpverleners kunnen deze patiënten goed steunen. Hieronder een lijstje van maatschappelijke werkers in verschillende ziekenhuizen, die veel ervaring hebben met sikkelcelziekte en thalassemie. Zij zijn allen bereid een goede ondersteuning te bieden.

UMCG, Groningen
Marijke Zaal,
medisch maatschappelijk werker Hematologie UMCG

LUMC, Leiden
Mw. E. Touder / Mw. Monique Duijvestein
Educatieve Dienst (voor schoolgerelateerde hulpvragen)
Medisch maatschappelijk werker
Tony Neuman (voor psychosociale hulpvragen)

Radboud MC, Nijmegen
Gabriël van Munster
Medisch maatschappelijk werker

AMC Emma kinderziekenhuis, Amsterdam
Mw. Greetje Zaal
Maatschappelijk werker

UMC – Van Creveldkliniek, Utrecht
Dhr Ruud Bos
Medisch maatschappelijk werker