Medisch Adviesraad

Oscar Nederland heeft een Medisch Adviesraad.

  • Dr. B. Biemond (Amsterdam UMC / AMC)
  • Dr. H. Heijboer (Amsterdam UMC/Emma kinderziekenhuis)
  • Dr. M. Cnossen (Erasmus MC / Sophia Kinderziekenhuis, Rotterdam)
  • Dr. W. van Beers (UMC Utrecht – Van Creveldkliniek)
  • Dr. C.L. Harteveld (Klinisch Genetisch Laboratorium, LUMC, Leiden)
  • Mw. G. Zaal (medisch maatschappelijk werker, Amsterdam UMC)

Twee keer per jaar vergadert Oscar Nederland met de Medisch Adviesraad (MAR)

Daarnaast mogen wij het open gedeelte van de vergadering van de Landelijke Werkgroep Hemoglobinopathie Behandelaren (LWHB) ieder jaar bijwonen. Tijdens deze vergadering komen heel veel hematologen uit Nederland bij elkaar om te praten over hemoglobinopathieën.