Onderzoek

Medisch wetenschappelijk onderzoek AMC

Open studies sikkelcelziekte
TVOC01 studie – Er wordt gekeken of een nieuw onderzoeksmiddel ‘sevuparine’ de duur van de vaso-occlusieve crisis kan verkorten. In dit onderzoek wordt ook de veiligheid van sevuparine beoordeeld.

Meer lopende studies AMC

Gesloten studies sikkelcelziekte
NAC studie – Het verminderen van de incidentie van pijn in het dagelijks leven bij patiënten met sikkelcelziekte
NET studie – De rol van de vorming van neutrofiele extracellulaire traps (NETs) in sikkelcelziekte
Spirometrie – Spirometrie ter voorkoming van het Acute Chest Syndroom.
ZIP studie – Bepaling van Zink en het Ontstekingseiwit PTX3 bij Patiënten met Sikkelcelziekte