19 juni Wereld Sikkelcel Dag

Ieder jaar op 19 juni is het Wereld Sikkelcel Dag 

Op deze dag staan we stil bij het leven van alle sikkelcelpatiënten in de hele wereld en herdenken we ook alle warriors die de strijd hebben verloren. In veel Afrikaanse landen en Azië overlijden patiënten al op jonge leeftijd door onvoldoende kennis, slechte leefomstandigheden, armoede etc. Onze gedachten gaan zeker ook naar deze patiënten.

Het aantal patiënten met sikkelcelziekte is in Nederland met de jaren gestegen. Een tijd terug werd een schatting gemaakt van 1500 sikkelcelpatiënten in Nederland. Ik weet zeker dat dit getal nu veel hoger ligt, als je beseft dat er ieder jaar weer zo’n 40 pasgeborenen zijn met sikkelcelziekte en dat we te maken hebben met ongeveer 60.000 dragers alleen al van sikkelcelziekte in Nederland.

A W A R E N E S S , omdat het nodig blijft, geef het door!

Waarom 19 juni?

In 2009 is op 19 juni  door de Verenigde Naties, in samenwerking met de WHO en UNICEF, een resolutie van 7 punten opgesteld om meer aandacht te vragen voor sikkelcelziekte (SCZ). Sindsdien is 19 juni uitgeroepen tot World Sickle Cell Day

  1. SCZ  is een groot gezondheidsprobleem.
  2. Bewustwording van SCZ bij een breed publiek is belangrijk en daarbij moeten vooroordelen worden vermeden.
  3. Lidstaten van de Verenigde Naties zouden op 19 juni aandacht moeten schenken aan SCZ.
  4. In lidstaten van de Verenigde Naties is  de verbetering van de behandeling van SCZ dringend gewenst.
  5. Lidstaten en (inter)nationale organisaties wordt gevraagd om de strijd tegen SCZ te ondersteunen en onderzoek naar de ziekte te bevorderen.
  6. De lidstaten waar SCZ een gezondheidsprobleem is, zouden nationale programma’s moeten opstelen en gespecialiseerde en laagdrempelige centra voor de behandeling.
  7. Aan de Secretaris Generaal van de Verenigde Naties is gevraagd om deze resolutie onder de aandacht van alle lidstaten te brengen.

Wist u dat sikkelcelziekte in 1910 voor het eerst ontdekt werd door dr. James B. Herrick?”