ANBI status

Stichting OSCAR Nederland, sikkelcelziekte en thalassemie

Registratie Kamer van Koophandel
RSIN nr : 816774547
KvK nr : 41207555
Vestigingsplaats: Hengelo (Ov)

Postadres:
APN Backoffice B.V.
t.a.v. OSCAR Nederland
Postbus 91
4000 AB TIEL

T: 030-6569634
E: info@oscarnederland.nl / administratie@oscarnederland.nl

Voor meer informatie over de tijden van bereikbaarheid van onze stichting en onze bankgegevens
zie: Kantoor en bereikbaarheid OSCAR Nederland

Website:
www.oscarnederland.nl

Bestuurssamenstelling:
Mw. E. Citak (voorzitter)
Mw. J. Schwencke (secretaris)
Dhr. M. van Hesteren (penningmeester)
Mw. F. Kafarova (bestuurslid)
Mw. R. Ruigrok (bestuurslid)
Dhr. A. Kraal ( bestuurslid)
Dhr. F. Hassankhan (bestuurslid)

Beloningsbeleid
De bestuursleden van stichting OSCAR Nederland zijn vrijwilligers en ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Gemaakte onkosten, (bijv. reiskosten) kunnen worden gedeclareerd.

Doelstellingen en activiteiten:
zie: Doelstelling en activiteiten

Beleidsplan:
zie: Beleidsplan

Actuele verslagen van activiteiten en Financiële verantwoording
zie: Verslag van onze activiteiten en financiëel jaarverslag