ANBI status

Stichting OSCAR Nederland, sikkelcelziekte en thalassemie

Registratie Kamer van Koophandel
RSIN nr : 816774547
KvK nr : 41207555
Vestigingsplaats: Hengelo (Ov)

Postadres:
APN Backoffice B.V.
t.a.v. OSCAR Nederland
Postbus 91
4000 AB TIEL

T: 030-6569634
E: info@oscarnederland.nl / administratie@oscarnederland.nl

Voor meer informatie over de tijden van bereikbaarheid van onze stichting en onze bankgegevens
zie: Kantoor en bereikbaarheid OSCAR Nederland

Website:
www.oscarnederland.nl

Bestuurssamenstelling:
Mw. E. Citak (voorzitter)
Mw. J. Schwencke (secretaris)
Dhr. O. Yildiz (penningmeester)
Dhr. G. Kuijpers (alg. bestuurslid)
Mw. F. Kafarova (alg. bestuurslid)
Mw. R. Ruigrok (alg. bestuurslid)
Mw. E. Bamfo (alg. bestuurslid)
Dhr. A. Kraal (alg. bestuurslid)

Beloningsbeleid
De bestuursleden van stichting OSCAR Nederland zijn vrijwilligers en ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Gemaakte onkosten, (bijv. reiskosten) kunnen worden gedeclareerd.

Doelstellingen en activiteiten:
zie: Doelstelling en activiteiten

Beleidsplan:
zie: Beleidsplan

Actuele verslagen van activiteiten en Financiële verantwoording
zie: Verslag van onze activiteiten en financiëel jaarverslag