ANBI status

Stichting OSCAR Nederland, sikkelcelziekte en thalassemie

Registratie Kamer van Koophandel
RSIN nr : 816774547
KvK nr : 41207555
Vestigingsplaats: Hengelo (Ov)

Postadres:
APN Backoffice B.V.
t.a.v. OSCAR Nederland
Postbus 91
4000 AB TIEL

T: 030-6569634
E: info@oscarnederland.nl / administratie@oscarnederland.nl

Voor meer informatie over de tijden van bereikbaarheid van onze stichting en onze bankgegevens
zie: Kantoor en bereikbaarheid OSCAR Nederland

Website:
www.oscarnederland.nl

Bestuurssamenstelling:
Mw. E. Citak (voorzitter)
Mw. J. Schwencke (secretaris)
Dhr. M. van Hesteren (penningmeester)
Dhr. A. Kraal (bestuurslid)
Dhr. F. Hassankhan (bestuurslid)

Beloningsbeleid
De bestuursleden van stichting OSCAR Nederland zijn vrijwilligers en ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerk. Onkosten worden wel vergoed. Alle vrijwilligers van OSCAR Nederland kunnen naast hun onkosten ook een beroep doen op een vrijwilligersvergoeding voor bijzondere extra werkzaamheden, dit in overleg met het bestuur.

Doelstellingen en activiteiten:
zie: Doelstelling en activiteiten

Beleidsplan:
zie: Beleidsplan

Actuele verslagen van activiteiten en Financiële verantwoording
zie: Verslag van onze activiteiten en financiëel jaarverslag