Charlotte van Tuijn, gepromoveerd

Op 29 juni 2018 is Charlotte van Tuijn, sikkelcelverpleegkundige van het AMC, gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam. Elmas en Dore waren namens OSCAR Nederland aanwezig bij de verdediging van haar proefschrift. Wij feliciteren haar van harte met het behalen van haar titel en zijn blij met haar inzet voor sikkelcelpatiënten.

Promotie

Betere behandeling van sikkelcelziekte
Charlotte van Tuijn,

Proefschrift:‘Sickle cell disease. Evaluation and management of disease burden’

Sikkelcelziekte is een veelvoorkomende erfelijke vorm van bloedarmoede. De ziekte komt bijna alleen voor bij patiënten met voorouders uit Afrika, het Midden-Oosten, India of Turkije. Sikkelcelziekte gaat gepaard met pijnaanvallen en leidt tot ernstige complicaties en een verminderde levensverwachting. De impact op het leven van patiënten is groot. Van Tuijn onderzocht hoe frequent pijnklachten optreden en wat de beste manier is om deze in het ziekenhuis te bestrijden.
In haar proefschrift laat ze zien dat pijn vaak voorkomt bij sikkelcelziekte. Zij concludeerde dat acute pijnklachten het best bestreden kunnen worden met een PCA-pomp. Door op de pomp te drukken, krijgt de patiënt extra medicijnen toegediend.
De promovenda stelde ook vast dat alle sikkelcelpatiënten orgaanschade oplopen, ongeacht de frequentie van de pijnaanvallen. Deze orgaanschade kent een progressief verloop. Tot slot wees het onderzoek uit dat spirometrie niet effectief is om een acuut chest-syndroom te voorkomen bij volwassen patiënten die met een pijnaanval zijn opgenomen. Dit syndroom is een aandoening van de longen die gepaard gaat met koorts, hoesten, kortademigheid en pijn op de borst.
Van Tuijn is als verpleegkundige meer dan vijftien jaar betrokken bij de zorg voor patiënten met sikkelcelziekte. Met haar onderzoek wil zij een bijdrage leveren om het lot van deze speciale patiëntengroep te verbeteren.

Promotor: prof. dr. M.H.J. van Oers
Co-promotor: dr. B.J. Biemond

(bron: www.amc.nl en Optima Grafische Communicatie B.V)