Covid-19 vaccinatie voor patiënten met sikkelcelziekte en thalassemie

Eindelijk is het zo ver!

Via onze Facebookpagina en tijdens ons laatste symposium lieten we jullie al weten dat patiënten met een ernstige bloedziekte, zoals de ernstige vormen van sikkelcelziekte en thalassemie onder de medisch hoog-risicogroep vallen voor vaccinatie met voorrang.

Op de website van RIVM werd heel wat gepubliceerd over hoog-risicogroepen, maar voor patiënten met een ernstige bloedziekte bleef het onduidelijk, omdat het niet echt genoemd werd op hun website. Gelukkig nu wel!
RIVM: Vaccinatie medische (hoog)-risicogroepen

De afgelopen maanden hebben we veel overleg gehad met onze Medisch Adviesraad, de Landelijke Werkgroep Hemoglobinopathie Behandelaren (LWHB) en de Nederlandse Vereniging voor Hematologie (NVvH) over het met voorrang vaccineren van patiënten met ernstige bloedziekten zoals sikkelcelziekte en thalassemie. We zijn erg dankbaar voor hun geweldige inzet!

De laatste weken kregen we gunstige berichten van de LWHB en NVvH dat onze patiënten vanaf 18 jaar, waarschijnlijk half/eind maart opgeroepen zullen worden en dat er hard gewerkt wordt aan de praktische uitvoering.

Inmiddels is het zo ver!

Oproep vanuit het ziekenhuis
Voor onze groep geldt dat alle patiënten met sikkelcelziekte en thalassemie vanaf 18 jaar, die onder behandeling zijn van een internist/hematoloog een oproep zullen krijgen vanuit het ziekenhuis. Ook patiënten die een beenmerg/stamceltransplantatie hebben gehad krijgen zo’n oproep.

Je hoeft er in principe zelf niet achteraan, omdat elk ziekenhuis in Nederland op de hoogte is gebracht. Zij zullen alle patiënten die in aanmerking komen voor vervroegde vaccinatie zelf benaderen.

Check je post, telefoon, digitaal dossier
Enkele ziekenhuizen zijn al begonnen met het uitnodigen van patiënten. Elk ziekenhuis doet het op z’n eigen manier. Sommigen laten het weten via hun digitale dossier, sommigen bellen de patiënt op of sturen per e-mail of brief een uitnodiging. Houdt dat dus in de gaten.

Welk vaccin?
Voor vaccinatie bij onze groep patiënten wordt het mRNA vaccin ‘Moderna’ gebruikt. De vaccinatie bestaat uit 2 prikken. Tussen de eerste en tweede prik moeten minstens 28 dagen zitten. Pas 2 weken na de tweede prik ben je maximaal beschermd.

Geen oproep ontvangen?
Het kan zijn dat je drager bent van sikkelcelziekte of van thalassemie. Dat is geen indicatie voor vervroegd vaccineren.

Alleen patienten vanaf 18 jaar die de laatste 18 maanden onder controle zijn van een internist/hematoloog worden opgeroepen door het ziekenhuis. Houd er rekening mee dat de ziekenhuizen pas vanaf 22 maart zijn begonnen met het uitnodigen van patiënten.

Neem gerust contact met ons op als je nog vragen hebt over de vaccinatie-oproep.


Meer informatie
COVID-19-vaccinatie bij hematologie patiënten