Maatschappelijk sociale hulp

Veel patiënten met sikkelcelziekte of thalassemie hebben behoefte aan psychosociale zorg. Het is namelijk niet altijd even makkelijk, wanneer je een beperking hebt. Ze hebben extra ondersteuning nodig thuis, op school of op het werk. Medisch maatschappelijke hulpverleners kunnen deze patiënten goed steunen. Hieronder een lijstje van maatschappelijke werkers in verschillende ziekenhuizen, die veel ervaring hebben met sikkelcelziekte en thalassemie. Zij zijn allen bereid een goede ondersteuning te bieden.

UMCG, Groningen
Mw. Marijke Zaal,
medisch maatschappelijk werker Hematologie UMCG

LUMC, Leiden
ExpertiseTeam Ouderbegeleiding (etouder), bereikbaar via etouder@lumc.nl of op telnr 071 5262187.
Het team begeleidt ouders van de kinderen van kindergeneeskunde

Team Diëtetiek en Maatschappelijk werk LUMC.  Dit is voor psycho-sociale ondersteuning van volwassenen/volwassen patienten
Ze zijn bereikbaar op 071 5263040 of via maatschappelijkwerk@lumc.nl

Radboud UMC, Nijmegen
Dhr. Gabriël van Munster
Medisch maatschappelijk werker

Emma Kinderziekenhuis (EKZ), UMC Amsterdam
Mw. Greetje Zaal
Maatschappelijk werker

UMC Utrecht /Van Creveldkliniek
Mw .Bernadette Lek 
Maatschappelijk Werker