Meldpunt herbeoordeling Wajong

Het UWV gaat tussen nu en 2018 240.000 Wajongers opnieuw beoordelen om te kijken wie nog kan werken. De FNV biedt ondersteuning bij deze herbeoordelingsprocedure en heeft een meldpunt geopend waar Wajongers hun ervaringen kwijt kunnen. De FNV wil met het meldpunt de rol van het UWV monitoren.

De FNV vindt het belangrijk dat de herbeoordeling zorgvuldig gebeurt. Het moet niet zo zijn dat de herbeoordeling alleen maar wordt gebruikt om de uitkering te verlagen. Er moet ook werkelijk passend werk voor Wajongers worden gezocht. Ben jij Wajonger en heb jij een herbeoordeling gehad? Vul dan de vragenlijst in!

Vragenlijst

Met deze vragenlijst willen we in kaart brengen hoe het UWV:

  • …de herbeoordelingen van Wajongers uitvoert
  • …hulp biedt bij het vinden van werk (onder andere via garantiebanen)

Alle ervaringen worden gebundeld en de uitkomsten komen op de website. Vanzelfsprekend blijven alle gegevens anoniem!

Hoe is jouw ervaring met de herbeoordeling voor de Wajong?
Heb jij een baan aangeboden gekregen? Laat het ons weten!
Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten.

Klik op de onderstaande banner en start de vragenlijst.

FNV vragenlijst herbeoordeling wajong

Eerste uitkomsten

Opmerkelijk is dat velen aangaven dat dit de eerste keer in jaren is, dat ze wat van UWV horen. UWV stuurt op basis van dossieronderzoek al een voorlopig oordeel mee. Zonder onderbouwing. Ben je het daar niet mee eens, dan moet je reageren met onderbouwing. Dat voelt scheef. Opvallend is verder dat veel invullers stoppen bij de vragen over re-integratie. Dat kan kloppen. Want het aantal mensen dat extra hulp bij het vinden van werk heeft gekregen, is nog niet bijster hoog. Er is een redelijk hoge ‘doorlooptijd’, zegt het UWV. Bedenkelijk, want dan schiet het niet zo op met het eigenlijke doel om deze mensen vanuit een uitkering aan een baan te helpen

Bron: www.fnv.nl