Opzeggen

Hiermee zeg ik mijn lidmaatschap /donateurschap van OSCAR Nederland op met ingang van het komende jaar. Ik begrijp dat ik geen recht heb op terugbetaling van de nog openstaande maanden tot het volgende jaar.

Naar aanleiding van uw opzegging willen wij u vragen ons kort te informeren wat hiervan de reden is:

  Ik heb nog een suggestie/opmerking:

  Naam:

  Email:

  Adres:

  Woonplaats:

  Datum: