PGO – Persoonlijke Gezondheids Omgeving

In dit filmpje legt Rare Care World uit wat een PGO is.

Steeds meer mensen willen hun eigen gezondheidsgegevens bekijken en bijhouden in een app of op een website. Daarom zet de overheid in op een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO). Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft via het MedMij-programma afspraken gemaakt om gegevens veilig en betrouwbaar te delen.

Wat is een PGO?
Met een Persoonlijke Gezondheids Omgeving (PGO) kan iedereen veilig de beschikking krijgen over eigen persoonlijke medische gegevens en deze delen met anderen. Denk aan bijv. laboratoriumuitslagen, behandelingen, functioneren, effecten medicatie en (persoonlijke) ervaringen met de ziekte. De bedoeling is dat je met een PGO niet meer apart hoeft in te loggen bij je ziekenhuis, huisarts of apotheek. Je hebt hier dus alles onder één dak, met veel ruimte en mogelijkheden.

Rare Care World
Dit PGO is een initiatief van Rare Care World, een open informatiebron voor mensen met een zeldzame ziekte, hun families en hun zorgverleners. Rare Care World kon worden opgericht dankzij een subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Op basis van ervaringen heeft een groep samenwerkende patiëntenorganisaties in 2017-2018 dit portaal voor zeldzame en chronische ziekten gebouwd. OSCAR Nederland is vanaf het begin al betrokken geweest bij de oprichting van Stichting Rare Care World.

In Rare Care World zijn de door MedMij erkende internationale standaarden verbonden aan specifieke chronische aandoeningen.