Uitnodiging Virtueel bedrijfsbezoek aan RR Mechatronics

RR Mechatronics (RRM) is een medisch-technologisch bedrijf dat apparatuur maakt waarmee ziekenhuis- en onderzoekslaboratoria metingen uitvoeren aan bloed. Zij gebruiken RRM-instrumenten voor onderzoek naar rode bloedcelziekten en voor ondersteuning van de diagnose daarvan, waaronder sferocytose. De apparatuur wordt ook ingezet in onderzoeken naar medicijnen voor de behandeling van sikkelcelziekte.

 

Oorspronkelijk waren we van plan om een bedrijfsbezoek te organiseren, maar Covid-19 gooide ook hier roet in het eten. RRM biedt patiënten met een zeldzame bloedziekte (zbz) en hun naasten nu een alternatief aan:

een virtueel bezoek (ZOOM-meeting)

Dat bezoek zal plaatsvinden op vrijdag 19 juni om 14 uur, op Wereldsikkelceldag 2020

Tijdens dit virtuele bezoek willen RRM-medewerkers niet alleen hun bezoekers uitleggen wat zij doen, hoe de instrumenten werken, waarvoor die instrumenten ingezet worden, enzovoorts. Het is daarnaast de uitdrukkelijke wens van RRM-medewerkers te horen voor wie zij uiteindelijk die instrumenten ontwikkelen en bouwen. Zij willen oprecht contact met patiënten en hun naasten hebben en van hen horen wat het betekent om te leven met een zeldzame bloedziekte (sikkelcelziekte en thalassemie zijn in Nederland ook zeldzame bloedziekten)

Nog even een korte inleiding over het bedrijf:
RRM is een snel groeien en gezond (volgens het Financieel Dagblad) Nederlands bedrijf dat state-of-the-art instrumenten ontwikkelt en maakt voor hematologielaboratoria over de hele wereld. Innovatie is een zeer belangrijk aspect binnen RRM. Er wordt dan ook continu gewerkt aan geavanceerdere versies van bestaande instrumenten of aan compleet nieuwe instrumenten. Vaak gebeurt dit middels gezamenlijke researchprogramma’s met universitaire onderzoekers.

Sprekers en rondleiders streven ernaar dat hun verhalen te volgen zijn voor jongeren vanaf ongeveer 12 jaar.
Het programma van het bezoek ziet er voorlopig als volgt uit:

  • Welkomstwoord door de directie van RRM
  • Interactieve rondleiding;
    Bezoekers horen en zien hoe RRM werkt, wat voor instrumenten het ontwikkelt en waar deze voor worden gebruikt. Er is volop gelegenheid om te reageren, je ervaring te delen en vragen te stellen. (Bedenk wel dat bij RRM geen artsen werken, maar dat ze zo goed mogelijke meetapparatuur voor die artsen proberen te maken.) Het is ook een gelegenheid om te zien wat er zoal gebeurt in een bedrijf dat medische instrumenten maakt.
  • Tot slot is er gelegenheid voor vragen en de mogelijkheid om ervaringen te delen.

Je kunt ervoor kiezen om anoniem deel te nemen door de camera en/of microfoon uit te zetten en alleen te luisteren en via de chat vragen te stellen.

Nogmaals: het is RRM’s intentie dat mensen vanaf 12 jaar de rondleiding kunnen volgen.

Wil je meer weten over wat RR Mechatronics precies doet,
meld je dan aan voor  19 juni
via
rondleiding-RRM@bloedziekten.nl
of
info@oscarnederland.nl

Wij zorgen er dan voor dat je, op het mailadres waarmee je je aanmeldt, de link krijgt toegestuurd waardoor je gemakkelijk kunt deelnemen aan dit unieke virtuele bezoek.
Wij raden jullie aan om ZOOM voorafgaand aan het bezoek even uit te proberen.

We kijken uit naar jullie (video-)komst!

Stichting Zeldzame Bloedziekten en OSCAR Nederland