Vacature Penningmeester

UPDATE: We hebben een nieuwe penningmeester gevonden. Deze vacature is niet meer geldig

Stichting OSCAR Nederland 
De patiëntenorganisatie voor dragers en patiënten met sikkelcelziekte en thalassemie

Doelstelling van de stichting

 • Steun en begeleiding van patiënten en dragers met sikkelcelziekte en thalassemie
 • Verstrekken van informatie aan patiënten en dragers in de vorm van brochures, internet etc..
 • Het bevorderen van voorlichting van risicoparen
 • Bevordering van voorlichting aan lotgenotengroepen
 • Deelname aan (inter)nationale netwerken voor patiënten en dragers van sikkelcelziekte en thalassemie
 • Voorlichting bij pijnproblematiek voor patiënten met sikkelcelziekte
 • Informatieverstrekking met betrekking tot wetenschappelijke ontwikkelingen die van belang zijn voor patiënten en dragers van sikkelcelziekte en thalassemie
 • Voorlichting bij maatschappelijke problemen aan patiënten en dragers van sikkelcelziekte en thalassemie.

Wij zoeken een enthousiaste penningmeester, die per 1 januari 2020, vrijwillig een aantal jaren het bestuur wil versterken met financiële kennis en vaardigheden.

De stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers. Uiteraard worden alle ten behoeve van de stichting gemaakte kosten (zoals reis- en verblijfkosten) vergoed.

De penningmeester maakt deel uit van het bestuur van de stichting.

Als penningmeester ben je verantwoordelijk voor de financiële administratie en je taken bestaan uit:

 • het bijhouden van de kas en het beheren van de bankrekening(en);
 • het doen en ontvangen van betalingen;
 • het bijhouden van het kas- en bankboek;
 • het doen van voorbereidende administratieve werkzaamheden ten behoeve van het financieel jaarverslag;
 • het bewaken van de plannen van het bestuur aan de hand van een begroting;
 • het informeren van het bestuur over de financiële situatie van de stichting
 • het bieden van ondersteuning bij het werven van subsidies, donateurs, fondsen, en sponsoren;
 • het bijwonen van bestuursvergaderingen

Het bestuur vergadert ongeveer vier keer per jaar en heeft tussendoor regelmatig mailcontact om zaken af te stemmen. De lijnen zijn kort en onze contactmomenten zijn informeel en laagdrempelig.

Vaardigheden en competenties

 • Je hebt feeling met de doelstelling van Stichting OSCAR Nederland Sikkelcelziekte en Thalassemie.
 • een warm hart voor onze doelgroep zeker een vereiste.
 • Je hebt affiniteit met het takenpakket van de penningmeester
 • Je hebt ervaring op financieel terrein en met digitale verwerking van gegevens.
 • Je hebt goede communicatieve, redactionele en schriftelijke vaardigheden.
 • Je bent accuraat en neemt initiatief en verantwoordelijkheid.
 • Je kunt goed samenwerken.
 • Je kunt positieve kritiek ontvangen en geven.
 • Je bent flexibel, positief ingesteld en kunt mensen enthousiasmeren

Tijdsbesteding

De gemiddelde tijdsbelasting van de penningmeester bedraagt ongeveer 1 dagdeel per week. Daarnaast woon je circa 4 bestuursvergaderingen per jaar bij.

Informatie en solliciteren

Meer informatie over onze stichting kun je vinden op www.oscarnederland.nl of kun je telefonisch (0618081005) contact opnemen met Elmas Çitak, voorzitter. Bij interesse verzoeken wij u een mail, voorzien van motivatie en CV voor 31 december 2019 te sturen naar info@oscarnederland.nl