Vaccinatie voor jongeren met medische indicatie vanaf 12 jaar

Begin juni liet de Gezondheidsraad weten dat zij ook jongeren van 12 tot en met 17 jaar met een kwetsbare gezondheid adviseert met voorrang te vaccineren, omdat zij een verhoogd risico lopen op ernstige ziekte door COVID-19. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid heeft dat advies overgenomen.

Jongeren van 16 en 17 jaar met ernstige vormen van sikkelcelziekte en thalassemie zijn inmiddels opgeroepen en velen hebben hun eerste prik al via de GGD gekregen.
De huisartsen zijn nu gevraagd alle jongeren met een medische indicatie die jaarlijks in aanmerking komen voor de griepprik uit te nodigen. Met deze uitnodiging kan een afspraak worden gemaakt bij de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst).

Bezorgde ouders
Enkele kinderen hebben al een oproep ontvangen voor vaccinatie, maar ouders zijn een beetje terughoudend of dat wel kan op die leeftijd en of het geen gevolgen heeft voor kinderen met sikkelcelziekte of thalassemie. Aan de andere kant willen ze het juist heel graag, omdat de kinderen dan wat vrijer kunnen leven nu de maatregelen steeds verder worden versoepeld.

Advies kinderhematologen voor kinderen met sikkelcelziekte en thalassemie

Het advies is om de kinderen met ernstige vormen van sikkelcelziekte of thalassemie, die een oproep hebben gekregen van de huisarts te laten vaccineren via de GGD.

Welk vaccin?

De jongeren worden bij de GGD gevaccineerd met het vaccin van BioNTech/Pfizer. Op dit moment is BioNTech/Pfizer het enige vaccin dat de EMA heeft goedgekeurd voor jongeren vanaf 12 jaar.  

Wel of niet laten vaccineren?

Bij kinderen gaat het in de meeste gevallen om een mild verloop van een corona-infectie. Maar dat geldt niet altijd voor jongeren met een chronische ziekte. Uit recente internationale studies blijkt dat kinderen met een medische indicatie bijna twee keer zo veel kans hebben op een ernstig verloop van corona als gezonde kinderen. Naast de medische gevolgen van corona heeft de Gezondheidsraad ook mogelijke sociale gevolgen van thuis blijven, vrienden enkel op afstand zien en weg blijven van school meegewogen. 

Het gaat in Nederland om ongeveer 60.000 tot 100.000 kwetsbare jongeren. Ook gezonde jongeren die familielid zijn van een kwetsbaar persoon die zelf om medische redenen niet kan worden gevaccineerd, of bij wie vaccins minder goed werken, kunnen een coronaprik krijgen. Zo kunnen ze de naaste beschermen. Huisartsen bepalen wie daarvoor in aanmerking komt. Vaccinatie blijft altijd vrijwillig.

Minister Hugo de Jonge: “De jongeren die nu uitgenodigd kunnen worden voor vaccinatie, zijn jongeren die de afgelopen maanden ontzettend hebben moeten oppassen met corona. Voor hen is een vaccinatie niet alleen bescherming tegen corona, maar ook de sleutel naar meer vrijheid: weer zorgeloos naar school, met vrienden of vriendinnen afspreken of een bijbaantje oppakken.”

Bron: rijksoverheid.nl