Vergoeding lidmaatschap patiëntenorganisaties 2016

Lid worden van Oscar Nederland is 25 euro per jaar, per gezin. Dat klinkt veel en dat is het voor sommige mensen ook echt. Als u aanvullend verzekerd bent bij uw zorgverzekeraar, kunt u misschien een vergoeding krijgen voor lidmaatschap van een patiëntenorganisatie.

Oscar Nederland is een stichting en heeft geen winstoogmerk. Om haar doelstellingen te kunnen bereiken is geld nodig. Het fonds PGO, een dienst van het Ministerie van VWS, verstrekt subsidies aan patiëntenorganisaties, uiteraard tegen verantwoording van de kosten. Zij stellen ook als voorwaarde dat de leden van de patiëntenorganisatie een bijdrage moeten betalen van minimaal 25 euro per jaar.

Als lid van Oscar Nederland krijgt u jaarlijks twee keer ons nieuwsblad ‘Oscar Nieuws’  thuisgestuurd. Ook kunt u als lid (meestal) gratis deelnemen aan onze bijeenkomsten, voorlichtingsdagen en andere activiteiten.

Wij weten dat  voor mensen met een minimum inkomen 25  euro ineens betalen soms onmogelijk is. Voor die mensen hebben wij de mogelijkheid om maandelijks 2,10  euro te betalen.

Of je het nu maandelijks of jaarlijks betaalt, een vergoeding voor het lidmaatschap is altijd een verlichting van de uitgaven. Wij willen alle leden daarom nogmaals wijzen op een mogelijke vergoeding via de zorgverzekeraar, vaak via het aanvullende pakket.

Ieder jaar wordt opnieuw een lijst samengesteld van verzekeraars die lidmaatschap van een patiëntenorganisatie deels, volledig of helemaal niet vergoeden. Een voorwaarde is dat u aanvullend verzekerd bent en vaak is er ook een voorwaarde dat de patiëntenorganisatie lid moet zijn van koepelorganisaties als  NPCF of Ieder(in). Oscar Nederland is lid van Ieder(in) en daarmee ook verbonden aan de patiëntenfederatie NPCF.

Via onderstaande link kunt u zien of uw lidmaatschap wel/niet wordt vergoed.
Vergoeding lidmaatschap patiëntenverenigingen 2016