VN-verdrag voor mensen met een beperking

Op 14 juli 2016 is het zover! Het VN-verdrag voor mensen met een beperking wordt dan eindelijk ook van kracht in Nederland.

In het VN-verdrag voor mensen met een beperking staat dat iedereen gelijke rechten en gelijke kansen heeft. Toch is werken, studeren, wonen, reizen en sporten niet voor iedereen vanzelfsprekend. Invoering van het VN-verdrag in Nederland is daarom uiterst belangrijk. Maar ook de Wet gelijke behandeling is een belangrijk juridisch wapen om ongelijke behandeling te bestrijden.

Wet gelijke behanderling
Op 1 december 2003 werd de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ) van kracht. Op grond van die wet mogen mensen met een beperking niet meer gediscrimineerd worden op het gebied van arbeid en beroepsopleiding. Een belangrijke voorwaarde voor maatschappelijke participatie.

Bij werving en selectie is discriminatie op grond van handicap of ziekte verboden. Werkplekken moeten aangepast. Bij beroepsopleidingen moeten studenten met een beperking dezelfde mogelijkheden krijgen als hun niet gehandicapte studiegenoten.

In 2009 is de WGBH/CZ uitgebreid op de terreinen wonen en basis- en voortgezet onderwijs. En sinds 2001 geldt de wet ook voor het openbaar vervoer.

Collge voor de Rechten van de Mens
Het College voor de Rechten van de Mens beoordeelt mogelijke gevallen van discriminatie van mensen met een beperking en eventuele overtredingen van de wet. Mensen met een beperking die zich gediscrimineerd voelen bij de toegang tot goederen en diensten, kunnen zich vanaf 14 juli 2016 wenden tot het College voor de Rechten van de Mens.  Want ‘Iedereen heeft gelijke rechten!’

Het is bijna 14 juli 2016.
Op 21 januari 2016 stemde de Tweede Kamer in met het verdrag, gevolgd door de Eerste Kamer op 12 april 2016. Op 14 juni 2016 is het door Nederland geratificeerde VN-verdrag neergelegd in New York, waarna het na 30 dagen , op 14 juli 2016, in werking treedt.

Selfie-actie

“Maak een selfie en verstuur een tweet”

Ieder(in) roept iedereen op om op 14 juli een selfie te maken. Het maakt niet uit waar je bent, zorg voor een leuke achtergrond en twitter de naam van je woonplaats (voorafgegaan door een hashtag, #) in combinatie met de tekst ‘wordt ook toegankelijk dankzij het #VNverdrag!’. Op deze manier help je mee om te laten zien dat héél Nederland toegankelijker en inclusiever wordt, dankzij het VN-verdrag.

In 4 stappen naar een leuke tweet:

  • Maak op 14 juli een selfie;
  • Log in op Twitter en schrijf als je bijvoorbeeld in Groningen woont: #Groningen wordt ook toegankelijk dankzij het #VNverdrag.
  • Voeg je selfie toe, bij voorkeur als je bijvoorbeeld in Groningen woont met als achtergrond een herkenbare plaats, zoals de Martinitoren;
  • Verstuur je tweet op 14 juli.

Meer informatie
www.twitter.com/iederin

Oscar Nederland wil Ieder(in) en alle andere organisaties die hieraan hebben bijgedragen hartelijk bedanken voor hun grote inzet voor mensen met een beperking of chronische ziekte.

Voor meer informatie over het verdrag:
Ieder(in)