Wereld Sikkelcel Dag 2016

Zondag 19 juni, Wereld Sikkelcel Dag, Op deze dag staan we stil bij het leven van alle sikkelcelpatiënten in de wereld en herdenken we ook alle warriors die de strijd hebben verloren. In veel Afrikaanse landen en het Midden-Oosten overlijden patiënten al op jonge leeftijd door onvoldoende kennis, slechte leefomstandigheden, armoede etc. Onze gedachten gaan zeker ook naar deze patiënten.

A W A R E N E S S , omdat het nodig blijft, geef het door!

Waarom 19 juni?

In 2009 is op 19 juni  door de Verenigde Naties, in samenwerking met de WHO en UNICEF, een resolutie van 7 punten opgesteld om meer aandacht te vragen voor sikkelcelziekte (SCZ).

  1. SCZ  is een groot gezondheidsprobleem.
  2. Bewustwording van SCZ bij een breed publiek is belangrijk en daarbij moeten vooroordelen worden vermeden.
  3. Lidstaten van de Verenigde Naties zouden op 19 juni aandacht moeten schenken aan SCZ.
  4. In lidstaten van de Verenigde Naties is  de verbetering van de behandeling van SCZ dringend gewenst.
  5. Lidstaten en (inter)nationale organisaties wordt gevraagd om de strijd tegen SCZ te ondersteunen en onderzoek naar de ziekte te bevorderen.
  6. De lidstaten waar SCZ een gezondheidsprobleem is, zouden nationale programma’s moeten opstelen en gespecialiseerde en laagdrempelige centra voor de behandeling.
  7. Aan de Secretaris Generaal van de Verenigde Naties is gevraagd om deze resolutie onder de aandacht van alle lidstaten te brengen.

Wist u dat sikkelcelziekte al meer dan 100 jaar geleden, door dr. James Herrick werd ontdekt?”